Privacybeleid

Major Capital Management B.V. (hierna: Major Capital) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacybeleid gaan wij in op hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen.

Samengevat behandelt dit beleid:

 • Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe;
 • Voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verzamelen en op welke gronden;
 • Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • De rechten die u als betrokkene heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens; en
 • Hoe uw persoonsgegevens worden beschermd.Dit beleid is van toepassing op alle personen die onze websites bezoeken en van wie Major Capital persoonsgegevens verwerkt, zoals klanten, prospects, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven of evenementen, en personen die hebben gesolliciteerd naar een functie bij Major Capital.Dit privacybeleid is het laatst aangepast op 18 augustus 2021.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer zijn:

 • Basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt om onze klant te worden, zoals uw nationaliteit, geboortedatum, geboorteland, woonadres, TIN-nummer, bankrekeningnummer;
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt voor het bijwonen van evenementen ofbijeenkomsten, zoals toegangs- en dieetvoorschriften;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatie, zoals uwvolledige naam geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie;
 • Alle andere op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verkrijgen in met betrekking tot de doeleinden en op basis van de gronden die hieronder worden uiteengezet;

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door uw gegevens in te voeren op onze website (www.major-capital.com), door ons uw visitekaartje te geven of door te solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen uit andere bronnen, zoals van lokale adviseurs, tegenpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbaar beschikbare bronnen. Indien u slechts een bezoeker van onze website bent, zullen wij geen persoonsgegevens verzamelen.

2. Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Major Capital kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om u te identificeren en te accepteren als klant;
 • Om onze diensten te verlenen;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten, zoals nieuwsupdates,uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor uvan belang kan zijn;
 • Om uw sollicitatie of inschrijving op een van onze rekruteringsdiensten enevenementen te behandelen.Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:
 • Uitvoering van een contract;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

3. Derde partijen

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derde partijen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Derde partijen die relevant zijn voor de beleggingsdiensten die wij verlenen, zoals de fondsbeheerder, regelgevende instanties en overheidsinstellingen.
 • Derde partijen waarmee wij samenwerken, zoals toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven, zoals IT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten of andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met deze derde partijen delen voor de doeleinden en op de wettelijke gronden die in dit Beleid zijn vermeld.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Major Capital niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde partijen. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker van Major Capital, zal Major Capital met deze partij een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG.

Gegevensverwerking buiten de EER

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het noodzakelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Major Capital ervoor zorgen dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast is Major Capital bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel zijn wij bezig om te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. Wij hebben bij Major Capital privacy in ieder geval zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als wij een passende oplossing hebben gevonden, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Major Capital informeert dat u geen digitale noces meer wenst te ontvangen en/of Major Capital stopt met het toesturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden gewist indien:

 • Blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld bij foutmeldingen);
 • De toestemming op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt en/of opgeslagen, door u wordt ingetrokken;
 • De hiervoor genoemde rechtsgrond op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, vervalt omdat bijvoorbeeld uw bedrijf ophoudt te bestaan, of u gedurende een periode van 5 jaar geen contact meer heeft gehad met Major Capital gedurende een periode van 5 jaar (onverminderd eventuele wettelijke verplichtingen).

5. Uw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, volgens de AVG, een aantal rechten. Wij leggen hieronder graag uit wat uw rechten zijn. Mocht u een verzoek willen doen op grond van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met ons via welcome@major-capital.com of de contactgegevens onderaan deze pagina.

Het recht om uw gegevens over te dragen

Wanneer u niet langer van onze diensten gebruik wil maken, kunt u er voor kiezen om bij een andere aanbieder klant te worden. Ook daar zullen ze waarschijnlijk bepaalde gegevens van u registreren. Om die overstap makkelijker te maken, heeft de privacywet het recht op ‘dataportabiliteit’ vastgelegd.

Met deze dataportabiliteit kunnen uw gegevens door u gemakkelijk meegenomen kunnen worden naar de andere aanbieder. Op die manier kunt u uw gegevens toegestuurd krijgen, waarna u deze bij een andere aanbieder opnieuw gebruikt. Ook kunt u ons verzoeken de gegevens rechtstreeks naar de andere aanbieder te sturen.

Het recht om uw gegevens te laten verwijderen

Naast dat u uw gegevens mee kunt nemen als u bij een andere aanbieder klant wordt, heeft u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen als u niet langer klant van ons bent. Dit kan niet gedurende dat u klant bent, omdat wij door fiscale verplichtingen (zoals registratie voor de belastingdienst) bepaalde noodzakelijke gegevens moeten bewaren. Gegevens die niet noodzakelijk zijn kunt u natuurlijk wél op elk moment laten verwijderen.

Het recht om uw gegevens in te zien

We hebben het hier steeds over ‘uw gegevens’, maar over welke gegevens gaat het dan concreet? Om hier inzicht in te hebben, kent de privacywet het recht op inzage van uw gegevens.

Het recht om uw gegevens te laten corrigeren

Kloppen de gegevens die wij van u hebben niet of zijn deze onvolledig? Dat is vervelend en wij lossen dit graag voor u op. In dat geval kunt u een verzoek doen tot het aanvullen of corrigeren van uw gegevens (het recht op rectificatie).

Het recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit is het geval als we bij Major Capital aan u reclamepost sturen zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij mogen dit doen onder bepaalde voorwaarden, maar u kunt hier dus altijd bezwaar tegen maken.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als u aan Major Capital (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd aan ons verzoeken om deze toestemming in te trekken. Als u dit doet, mogen wij geen persoonsgegevens van u meer verwerken.

Het recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Gegronde redenen om een beperking van de verwerking te vragen zijn bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of een bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Major Capital.

Identificatie

Mocht u een verzoek doen op grond van een van de bovenstaande rechten, dan kunnen we bij Major Capital vragen of u zich kunt identificeren. Wij vragen deze identificatiegegevens op om er zeker van te zijn dat u de persoon bent aan wie de persoonsgegevens in kwestie toebehoren.

6. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons Beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek hiertoe sturen aan Major Capital. Wij zullen ons best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Major Capital Management B.V. Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
KvK: 82425701

welcome@major-capital.com

+31 20 333 2888

Daarnaast heeft u, mocht u niet goed geholpen zijn of het niet eens zijn met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Major Capital behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. U wordt verzocht deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Cookiebeleid

Zoals vermeld in ons privacybeleid maken wij op onze website gebruik van cookies. Als u onze website bezoekt, vragen wij u door middel van een pop-up toestemming om cookies te plaatsen. In dit cookiebeleid informeren wij u over welke cookies wij gebruiken en de persoonsgegevens die door deze cookies worden verwerkt. Uiteraard is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook van toepassing op de gegevens die door middel van cookies worden verwerkt.

Dit cookiebeleid is het laatst aangepast op 18 augustus 2021.

Waarom maakt Major Capital gebruik van cookies en wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van een karakteristieke reeks tekens worden opgeslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat als u onze website (of app) raadpleegt.

Cookies dienen onder meer om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te laten werken en u een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Cookies kunnen echter geen schade aanrichten door bijvoorbeeld het uitvoeren van programma’s of overbrengen van virussen. Ook kunnen wij door middel van cookies geen personen identificeren.

Kan ik cookies weigeren?

Uiteraard kunt u cookies ook weigeren. Let wel op: mocht u cookies weigeren, dan kan het zijn dat de website niet volledig functioneert.

U kunt cookies als volgt weigeren:

Het weigeren van cookies:

Allereerst kunt u cookies weigeren als u de website voor het eerst bezoekt. Door in het pop-upvenster over cookies ‘decline’ te kiezen, zal Major Capital geen cookies plaatsen.

Het uitschakelen van cookies:

Daarnaast kunt u in uw browser instellen dat het opslaan van cookies enkel wordt geaccepteerd als u hiermee akkoord gaat. In de handleiding van uw browser kunt u meer

 informatie vinden over hoe u cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Het verwijderen van cookies:

De meeste cookies hebben een maximale geldigheidsduur. Als de houdbaarheidsdatum van deze cookies is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd. U kunt er ook voor kiezen om cookies handmatig te verwijderen, voordat deze datum is verstreken. Meer informatie over het handmatig verwijderen van cookies vindt u in de handleiding van uw browser.

Welke cookies gebruikt Major Capital?

Major Capital maakt enkel gebruik van first party cookies (cookies die door Major Capital zelf worden geplaatst) en niet van third party cookies (cookies die door derden worden geplaatst).

Met betrekking tot hun functie kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende cookies:

Essentiële/noodzakelijke cookies:

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om door de website te kunnen navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te garanderen. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn voor de werking en veiligheid van de website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

Functionele cookies:

Functionele cookies zijn voornamelijk om u extra functies en persoonlijke instellingen aan te kunnen bieden. Door middel van functionele cookies kunnen wij u diensten verlenen zoals bijvoorbeeld een chat of bepaalde taalinstellingen. Mocht u deze cookies weigeren, dan kan het zijn dat (sommige) diensten niet volledig werken.

Prestatiecookies en analytische cookies:

Prestatiecookies en analytische cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden bij het gebruik van de website. Deze cookies verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren; alle verzamelde informatie is anoniem en wordt enkel gebruikt om onze website te analyseren, verbeteren en erachter te komen wat onze gebruikers interesseert.

Bij Major Capital maken wij geen gebruik van prestatiecookies en analytische cookies.

 

Advertentiecookies, targeting cookies:

Advertentie- en targeting cookies worden gebruikt om u gerichte advertenties of aanbiedingen van derden aan te bieden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten. Deze cookies slaan geen direct identificeerbare informatie op, maar zijn slechts gebaseerd op unieke identificatiekenmerken van uw browser en apparaat.

Bij Major Capital maken wij geen gebruik van advertentiecookies of targeting cookies. Sharing cookies:

Sharing cookies worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijvoorbeeld onze sociale netwerken) te verbeteren.

Bij Major Capital maken wij geen gebruik van sharing cookies.