Major Capital 

Crypto Fund

Essentiële-informatiedocument

Doel 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product Major Capital Crypto Fund
Soort fonds Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Beheerder Major Capital Management B.V.
Bevoegde autoriteit Autoriteit Financiële Markten (AFM)
AFM-registratienummer 50027151
Datum laatste update 24 november 2021
Contactgegevens [email protected]
Telefoonnummer +31 20 333 28888

Let op! U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort: Participatie in Besloten Fonds voor Gemene Rekening (BFGR). 

Doelstelling: Het fonds streeft ernaar winst te genereren door direct of indirect te beleggen in cryptocurrencies en het creëren van extra cryptocurrencies door mining, staking, delegating, arbitrage, altcoin bottrading en andere vormen van services voor het genereren van extra cryptocurrency. Het rendement voor de participant zal bestaan uit waardestijgingen of -dalingen van een participatie. Het Fonds beoogt: (i) zo veel mogelijk transacties te verrichten middels long posities (BUY) zonder hefboomwerking (eigenlijke activa); (ii) zo min mogelijk transacties te verrichten met een hefboomwerking (BUY leverage). Indien hefboomwerkingen worden toegepast zal beoogd worden de hefboom te beperken; (iii) zo min mogelijk transacties verrichten middels short (SELL) posities; Beleggers kunnen maandelijks participaties in het fonds kopen of verkopen. Bij het aankopen en verkopen worden transactiekosten gemaakt. De transactiekosten komen ten laste van het resultaat van het fonds.

Retailbelegger op wie het beleggingsfonds wordt gericht: Het Fonds is geschikt voor beleggers (i) met een minimale inleg van € 100.000,-, (ii) die willen beleggen in cryptocurrencies, (iii) een hoog risico accepteren en mogelijke significante verliezen kunnen dragen, (iv) een beleggingshorizon hebben van minimaal 3 jaar, (v) ervaring hebben met beleggen in participaties en/of beleggen in algemene zin.

Looptijd: Het fonds is opgericht op 13 september 2021 en heeft geen vervaldatum. Major Capital Management B.V. mag het fonds eenzijdig beëindigen.

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het  daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U bent mogelijk niet in staat vroeg te verkopen.

De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de „hoogste” risicoklasse. Dat betekent dat de kans dat het fonds u niet kan betalen bij een slechte markt „heel groot” is. Het maximale verlies is gelijk aan de gehele inleg. Er worden in dat geval echter geen aanvullende betalingen verlangd.
Andere risico’s die van materieel belang zijn voor dit fonds en niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn met name (i) liquiditeitsrisico’s, (ii) tegenpartij risico’s bij online exchanges, (iii) risico’s van veranderende regelgeving, (iv) cyberdiefstal, internet beveiligingslekken en andere vormen van (digitale) diefstal (v) concentratie risico. Een uitgebreide beschrijving van de risico’s vindt u in het informatiememorandum, hoofdstuk “Risicofactoren”.

 

Major Capital heeft onvoldoende fonds historie om de scenario’s te berekenen. De scenario’s in bovenstaande tabel zijn berekend volgens de EU richtlijn voor dit document o.b.v. waarden van de CRIX-Crypto Index (http://data.thecrix.de/#services). De CRIX-Crypto Index is een benchmark voor de cryptomarkt, gepubliceerd door de Humboldt University Berlin. In de praktijk zijn extremere waardes bereikt in een aantal scenario’s dan in bovenstaande tabel staan vermeld. Het is van belang daar rekening mee te houden in de afweging.

Essentiële-informatiedocument

In het Essentiële-informatiedocument (EID) geven wij u belangrijke informatie over ons hybride fonds. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, risico’s, kosten en mogelijke winsten en verliezen van een investering in dit financiële product te laten begrijpen en om u te helpen met andere producten te vergelijken. Let op: dit betreft geen marketingmateriaal.

“Het gaat om het creëren van een schaalbare, betrouwbare manier van investeren in een decentrale wereld, waarmee we vanuit een andere invalshoek kijken naar het behalen en waarborgen van financiële rendementen en hoe we deze op duurzame wijze kunnen maximaliseren.”

Rob Adrichem
Founder Major Capital

Hoe werkt het?

01

KIES EEN FONDS

Minimale inleg: € 100.000

Wilt u investeren in crypto of hybride investeren? Lees u in in de verschillende Major Capital fondsen en kies het fonds dat het beste bij u past.

02

NEEM CONTACT MET ONS OP

Vul het contactformulier onderaan de pagina in of plan een afspraak met een van onze oprichters. Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om de mogelijkheden voor een investering te bespreken.

03

BEREID UW DOCUMENTATIE VOOR

Wij sturen u welke documenten wij van u nodig hebben om uw investering in gang te zetten, zodat u deze aan ons kunt verstrekken. Aan de hand van deze documenten beoordelen wij uw participatie in het fonds.

04

KLAAR OM TE INVESTEREN

U wordt geaccepteerd in het fonds en kunt de rest overlaten aan Major Capital. Uw investering kan beginnen! 

Wat kunt u verwachten van een investering met Major Capital?

  • Eenvoudig investeren

Als u investeert in een van de fondsen van Major Capital, hoeft u niet zelf actief te investeren in vastgoed, aandelen en/of crypto. Onze algoritmen zijn non-stop actief en houden 24/7 de crypto- en aandelenkoers in de gaten voor de hoogst haalbare resultaten. U kunt het werk dus overlaten aan onze fondsbeheerders: u stapt slechts in en onze fondsbeheerders en algoritmen doen de rest.

  • Transparant investeren

Met de fondsen van Major Capital kunt u tevens uw vermogen op een transparante wijze laten beleggen. U heeft te allen tijde inzicht in uw investering via ons cliëntportaal en kunt in- en uitstappen wanneer u dat wilt. Tevens staan de fondsbeheerders van Major Capital 24/7 voor u klaar om u te informeren en vragen te beantwoorden. 

  • Investeren met een maximale risicospreiding

Naast de mogelijkheid om te investeren in een palet van renderende asset classes, gebruiken we bij Major Capital algoritmen en trading bots om nóg meer risicospreiding te verzorgen voor het portfolio. Door geavanceerde technologieën kunnen de algoritmen en bots ‘hyperfast’ parallel traden, waardoor in meerdere cryptovaluta en aandelen tegelijk kan worden gehandeld en zo een optimale balans wordt gecreëerd in de diversiteit van het portfolio.

Vragen over een investering in het Hybrid Fund? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over investeren in het Hybrid Fund? Of wilt u graag overleggen welke manier van investeren, inclusief bijkomend risicoprofiel, het beste bij u past? Onze oprichters maken graag kennis met u om u verder te helpen! 

AFM-registratie

Het Hybrid Fund van Major Capital valt onder het AIFMD-registratieregime en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder registratienummer 50027151. Major Capital rapporteert periodiek aan de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

 

Vraag de brochure aan

Kom alles te weten over algoritmisch investeren bij Major Capital. Praktische informatie over onze strategieën, technologie en fondsen kunt u lezen in onze gratis brochure.